Els gats tenen unes necessitats bàsiques, que hauríem de tenir en compte quan tenim un gat o més a casa.
Comentarem unes mesures que busquen millorar la salut física i psicològica del gat modificant l’ambient i sense utilitzar fàrmacs.

Els gats tenen 6 necessitats bàsiques:

1. Menjar i menjadores
2. Aigua i abeuradors
3. Sorral i sorra
4. Rascador
5. Llocs de descans i control
Joc