consells

  • Permalink Gallery

    SÍNDROM RESPIRATORI DELS BRAQUICÈFALS (“XATOS O DE MORRO CURT”)

SÍNDROM RESPIRATORI DELS BRAQUICÈFALS (“XATOS O DE MORRO CURT”)

És un conjunt d’anomalies anatòmiques que estan presents en gossos i gats braquicèfals (xatos o de morro curt), i que deriva en alteracions respiratòries per aquests animals. Es presenta sobretot a Bulldog Anglès, Bulldog Francès, Pequinès, Carlino, Shar Pei, Lhasa Apso, Shih Tzu, entre d’altres, i en gats, el Persa.

Poden presentar:
– narines estretes (no poden respirar adeqüadament pel nas)
– paladar tou llarg i gruixut
– col.lapse laringi
– estretament de la tràquea
– cornets nasals aberrants
– macroglosia […]

Consells per enriquir l’ambient dels gats

Els gats tenen unes necessitats bàsiques, que hauríem de tenir en compte quan tenim un gat o més a casa.
Comentarem unes mesures que busquen millorar la salut física i psicològica del gat modificant l’ambient i sense utilitzar fàrmacs.

Els gats tenen 6 necessitats bàsiques:

1. Menjar i menjadores
2. Aigua i abeuradors
3. Sorral i sorra
4. Rascador
5. Llocs de descans i control
Joc

LEISHMANIOSI

La Leishmaniosi és una malaltia infecciosa, provocada per un paràsit intracel.lular, Leishmania Infantum, que afecta principalment al gos, encara que altres animals domèstics i salvatges també es poden infectar.

La forma de contagi d’aquest paràsit al gos, és, a través de la picadura d’un insecte, anomenat flebòtom, semblant al mosquit, però molt més petit. No es contagia de forma directe entre mamífers: un flebòtom pica un animal contagiat amb Leishmania i ha de passar, aproximadament, […]

Problemes quan el gos es queda sol

Tot i que la majoria de gossos accepten bé les hores que passen sols a casa, d’altres no i aleshores:

Borden/ploren/udolen.
Es fan pipis/caques.
Trenquen coses

El que s’ha de tenir molt clar és que NO ho fan com a venjança per haver-los deixat. La venjança és exclusiva de cervells més complexes: els cervells humans.
Mai no l’has de renyar o castigar quan arribes a casa i trobes qualsevol d’aquestes coses. Un humà pot entendre que el renyes per […]